© Shekhar Kumawat.................

Tadfoge Tum Bhi Utna Jitna Tadfaoge
Hale Dil Tamam Khud-b-khud Jaan Jaoge
Gar Hai Koi Shikwa Mujhse To Dur Karlen
Warna Ek Roj Tum Bahut Pachataoge
© Shekhar Kumawat